Ple ordinari 14/02/2023

Assumptes administratius, mocions, precs, preguntes i informes de regidories de la sessió plenària celebrada el passat dimarts 14 de febrer de 2023.

__________

CONTINGUTS

00:00:00 Inici

00:00:28 1. Aprovació d'actes de sessions anteriors

00:00:48 2. Assumptes d'alcaldia i organització

00:05:47 3. Assumptes administratius
00:05:58 3.01. Aprovació del conveni de col·laboració amb La Defensa Agrària
00:07:27 3.02. Aprovació de l'increment retributiu derivat de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat
00:09:16 3.03. Aprovació de les festes locals de 2024
00:10:09 3.04. Aprovació dels dies festius d'obertura comercial de 2024
00:11:02 3.05. Aprovació del pla de control i gestió ètica de les colònies felines urbanes
00:19:46 3.06. Delegació a favor de BASE-Gestió d'Ingressos de la recaptació en executiva de l'escola bressol
00:20:58 3.07. Pròrroga del conveni de prestació de serveis a la resièndia El Vilar i al centre de dia per 2024
00:24:44 3.08. - 3.13. Restar assabentats de diversos assumptes administratius

00:27:42 4. Mocions
00:27:56 4.01. Moció CUP 1: Ajudes d'activitats extraescolars als infants i adolescents de la Selva
00:30:07 4.01. Moció CUP 2: Menys turisme abstracte i més cultura emancipadora
00:36:24 4.02. Moció Junts: Impuls d'un fons extraordinari sobre l'energia

00:41:30 5. Precs i preguntes
00:41:45 5.01. Prec CUP: Fer pregoners de la Festa Major i contractar els espectacles dels afectats per la polèmica de Zona Franca
00:43:57 5.02. Pregunta CUP 1: Lloguer de les carrosses per la cavalcada de Reis
00:50:18 5.02. Pregunta CUP 2: Estat de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament
00:56:33 5.02. Pregunta CUP 3: Complements d'antiguitat i productivitat dels treballadors de l'Ajuntament
01:02:51 5.03. Pregunta Junts 1: Cens de les cases deshabitades a la Selva
01:09:06 5.03. Pregunta Junts 2: Fanal encès a l'aparcament de l'Ateneu
01:12:30 5.03. Pregunta Junts 3: Consums anuals d'aigua a la Selva
01:17:46 5.03. Pregunta Junts 4: Disminució de 2 graus a les piscines climatitzades del Pavelló
01:27:36 5.03. Pregunta Junts 5: Places públiques de la residència de què disposaran els selvatans empadronats al municipi
01:32:35 5.03. Pregunta Junts 6: Promesa electoral del PSC de reduir l'atur a la meitat

01:43:23 6. Informes de regidories
Radio la Selva