Penjats d'un fil: Molt Alta Tensió (2014)

"Penjats d'un fil: Molt Alta Tensió" és un reportatge produït per Canal Camp i estrenat el 2 de març de 2014 al Castell de la Selva del Camp. Per mitjà d'aquest audiovisual es vol explicar què és una línia de Molta Alta Tensió, què ha provocat l’anunci de la construcció d’una nova línia a la nostra zona, com ha reaccionat la societat i què en diuen els experts.
Radio la Selva