Ple ordinari 26/09/2023 (Part 1)

Assumptes administratius de la sessió plenària celebrada el passat dimarts 26 de setembre de 2023.

__________

CONTINGUTS

00:00:00 Inici

00:00:28 1. Aprovació d’actes de sessions anteriors

00:01:00 2. Assumptes d’alcaldia i organització

00:06:10 3. Assumptes administratius
00:06:13 3.1. Modificació del pla parcial industrial “Xalamec” a les parcel·les D, E1 i E2
00:08:01 3.2. Modificació de les normes subsidiàries de planejament “Ateneu - Equipament públic”
00:10:28 3.3. Aprovació de l’instrument de política de seguretat i informació (ENS)
00:11:12 3.4. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de l'exercici 2022
00:12:23 3.5. Modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
00:32:30 3.6. Modificació de crèdits de l’Ajuntament per generació de crèdit
00:38:43 3.7. Modificació de crèdits de l’Ajuntament per transferències de crèdit
00:40:50 3.8. Modificació de crèdits de l’Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
00:43:06 3.9. Modificació de crèdits de la Fundació El Vilar de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
00:45.04 3.10. Modificació de crèdits de la Fundació El Vilar de generació de crèdit
00:47:28 3.11. Aprovació de l’ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal (VMP)
00:52:54 3.12. Aprovació dels dies d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2024 i 2025
00:56:26 3.13. Aprovació de les bases de la convocatòria de beques-premi universitàries i de formació professional
01:02:02 3.14. Donar compte del recurs d'alçada contra el macroprojecte de la Línia de Molt Alta Tensió entre Terol i Begues que travessaria part del terme selvatà
01:08:54 3.15. Donar compte de l'informe d'intervenció relatiu al control intern de l'exercici econòmic de 2022
01:09:00 3.16. Donar compte de l'informe d'intervenció relatiu a morositat i període mig de pagament del primer trimestre de 2023
01:09:08 3.17. Donar compte de l'informe d'intervenció relatiu a l'estat d'execució del pressupost del primer trimestre de 2023
01:09:08 3.18. Donar compte de l'informe d'intervenció relatiu a morositat i període mig de pagament del segon trimestre de 2023
01:09:19 3.19. Donar compte de l'informe d'intervenció relatiu a l'estat d'execució del pressupost del segon trimestre de 2023
01:09:27 3.20. Donar compte de l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2024
01:09:45 3.21. Donar compte de la petició efectuada al CAT en relació a la dotació d'aigua efectiva de 2.500 metres cúbics i la reserva de 300 metres cúbics
Radio la Selva