Ple ordinari 14/02/2024

Assumptes administratius, mocions, precs, preguntes i informes d'alcaldia i de regidories de la primera sessió plenària del 2024, celebrada el passat dimecres 14 de febrer.

__________

CONTINGUTS

00:00:00 Inici

00:00:29 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

00:00:44 2. Assumptes d'alcaldia i organització

00:05:32 3. Assumptes administratius
00:05:40 3.1. Aprovació d'una bonificació de l'ICIO a les obres d'Aprodisca
00:07:17 3.2. Aprovació del canvi de qualificació d'equipament privat a públic de l'Ateneu i el Plus Ultra
00:26:30 3.3. Aprovació de la qualificació com a sòl industrial de la finca del nou dipòsit d'aigua
00:27:52 3.4. Moció en suport del reaprofitament de l'aigua proposat per la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
00:43:03 3.5. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost pel quart trimestre de 2023
00:43:19 3.6. Donar compte de la morositat i PMP del quart trimestre de 2023
00:43:27 3.7. Donar compte del tancament i liquidació del pressupost. Compte general de 2021, informe de sindicatura de comptes
00:43:37 3.8. Donar compte de l'organització i les disposicions comunes de control intern, informe de sindicatura de comptes

00:43:50 4. Mocions
00:44:11 4.1. Moció CUP: Redacció d'un Pla Local d'Habitatge municipal
00:48:41 4.2. Moció Junts 1: Constitució d'un Conselll Assessor i Consultiu de comunicació municipal
00:56:21 4.2. Moció Junts 2: Implantació de sistemes de generació d'energia renonable als equipaments municipals

01:07:47 5. Precs i preguntes
01:07:51 5.1. Prec CUP: Reformulació del Parc de Nadal per tal d'involucrar entitats i voluntaris locals
01:10:19 5.2. Pregunta CUP 1: Difusió de les ajudes de lloguer del primer habitatge per a joves de la Selva
01:20:16 5.2. Pregunta CUP 2: Difusió de la normativa sobre l'ús de patinets als centres educatius selvatans
01:25:17 5.3. Pregunta Junts 1: Visitants que han passat per l'oficina de turisme de la Selva durant el darrer any
01:33:37 5.3. Pregunta Junts 2: Estat del projecte de museïtzació de Ca l'Hipòlit
01:47:19 5.3. Pregunta Junts 3: Evolució dels ajuts per efectes de la crisi concedits per l'Ajuntament de la Selva
01:57:00 5.3. Pregunta Junts 4: Zona d'aparcament a la plaça de l'Ajuntament
02:04:55 5.3. Pregunta Junts 5: Criteris escollits per les formacions que s'ofereixen a la Selva
02:12:05 5.4. Prec Junts: Millora del funcionament de les activitats dirigides que s'imparteixen al Pavelló

02:15:00 6. Informes de regidories
Radio la Selva