Ple extraordinari 28/03/2023

Els assumptes administratius tractats en la sessió plenària extraordinària celebrada el passat dimarts 28 de març de 2023.

__________

CONTINGUTS

00:00 Inici

00:30 1. Proposta d'aprovació inicial del Document únic de Protecció Civil de la Selva del Camp (DUPROCIM)
06:20 2. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2022
08:37 3. Donar compte de les modificacions de crèdit núm. 1/2023 i 2/2023
10:34 4. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 3/2023
Radio la Selva