L'alumnat del PTT col·labora en les actuacions de manteniment d'equipaments públics

L'alumnat del Pla de Transició al Treball, el PTT, dedicat enguany al perfil d'Obres interiors i Pintura, es troba immers en el vessant més pràctic d'aquest programa de formació i inserció adreçat a persones d'entre els 16 i els 21 anys que no han obtingut el graduat en l'ESO. Als joves se'ls ha reservat una zona dels jardins de l'Hort d'Iglésies, des de la qual estan aplicant tots els coneixements que han treballat prèviament a les aules referents a la construcció i la reforma d'habitatges. Ho fan supervisats en tot moment per un professor especialitzat.
Radio la Selva